Экология водных объектов

  Секция 1. Экология водных объектов

   

  1

   

  ФІТОПЛАНКТОН ЯК ПОКАЗНИК САПРОБНОСТІ РИБНИЦЬКИХ СТАВІВ
  Алхімова Ю.М., Шевченко В.Ю., ХДАУ

  2

  ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПАРАЗИТОЗІВ СТАВОВИХ РИБ
  Божик В.Й., Божик О.В., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького.

  3

  ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМЫ РАЦІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
  Грановська Л.М., ХДАУ

  4

  роль тектонічних процесів у формуванні акумулятивних форм узбережжя Азовського моря
  Давидов Олексій Віталійович, ХДУ

  5

  Оцінка якості питної води міста Херсона
  Дементьєва Ольга Иванівна, Бойко Павло Михайлович, ХДАУ

  6

  ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА Р. ІНГУЛЕЦЬ В МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОЛАСТІ
  Демянова Ольга Олегівна, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області
  Пилипенко Юрій Володимирович, Шахман Ірина Олександрівна, ХДАУ

  7

  СТАН ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2011 РОЦІ
  Десна Олексій Анатолійович, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області

  8

  РАДІАЦІЙНЕ ЗАБРУДНЕННЯ КАХОВСЬКОГО ТА КРАСНОЗНАМЕНСЬКОГО ЗРОШУВАНИХ МАСИВІВ
  Качаленко О. В.,ХДАУ

  9

  ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ДНЕПРОВСКОЙ ВОДЫ НАНОФИЛЬТРАЦИЕЙ
  Квасница Е.А., Александров М.В., Балакина М. Н., Кучерук Д. Д., Кулишенко А. Е., Институт коллоидной химии им. А.В.Думанского

  10

  ГІДРОМОРФОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ РУСЛО-ЗАПЛАВНОГО КОМПЛЕКСУ (на прикладі гірської річки Губісцкалі)
  Клименко Микола Олександрович, Вознюк Наталія Миколаївна,
  Вербецька Катерина Юріївна,
  Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

  11

  НОВА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
  Коваленко Є.Є., Кунафіна Т.В., Херсонське обласне управління водних ресурсів

  12

  МЕТОДОЛОГІЯ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ  ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕНЬ В РІЧКАХ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНИХ КАТАСТРОФ
  Ковальчук Павло Іванович, Герус Андрій Васильович,
  Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, м. Київ

  13

  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА УКРАИНЫ: ПРИЧИНЫ, ПРОБЛЕМЫ, СЛЕДСТВИЯ
  Козарь И.М., Иваненко Е.А., ЧАО «Херсонский НПЗ»

  14

  ШЛЯХИ ПОНОВЛЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ РІДКИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ РИБ ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОЇ ЕСТУАРНОЇ ЕКОСИСТЕМИ
  Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю., ХДАУ
  Плугатирьов В.А., Мошнягул К.І., Державна установа «Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т.Артющика»

  15

  ВПЛИВ ПРОВІДНИХ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ГІДРОБІОНТІВ ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОГО ЛИМАНУ
  Кутіщев П.С., Шерман І.М., ХДАУ

  16

  ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕТОДОМ БІОІНДИКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА)
  Ліпісивицький А.А., Кучеренко А.І., ХДАУ

  17

  КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ НА ПРИКЛАДІ КАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
  Лянзберг О.В., Сусляк М.В., ХДАУ

  18

  АБИОТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ ПРУДОВ ХЕРСОНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО РЫБОВОДНОГО ЗАВОДА В СВЯЗИ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА
  Незнамов С.А., Шерман И.М., Полищук В.С., Кутищев П.С., ХГАУ

  19

  ПРОЦЕСИ ВІЛЬНОГО МЕАНДРУВАННЯ В НИЖНІЙ ТЕЧІЇ ДНІСТРА
  Обухов Євген Васильович, Жилік Анастасія Дмитрівна, Одеський державний екологічний університет

  20

  ОБОБЩЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА ИСПАРЕНИЯ С ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАХОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
  Обухов Евгений Васильевич, Корягина Елена Сергеевна, Одесский государственный экологический университет

  21

  Підвищення резистентності плідників білого товстолобика у зв’язку з виробництвом життєстійкої молоді для інтродукції у Пониззя Дніпра
  Оліфіренко В.В., Воліченко Ю.М., ХДАУ
  Мартиненко Д.Л., Національний університет біотехнологій і природокористування України, м.Київ

  22

  МАРИКУЛЬТУРА МОЛЛЮСКОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ЧЕРНОГО МОРЯ
  Орленко А.Н., ХГАУ

  23

  ОСОБЛИВОСТІ ВИДОВОГО СКЛАДУ МАКРОФІТІВ КАРДАШИНСЬКОГО ЛИМАНУ (ПОНИЗЗЯ ДНІПРА)
  Павлов В.В., ХДАУ

  24

  THE FUTURE OF EUROPEAN AQUACULTURE
  Петер Лендел, Институт рыбного хозяйства, аквакультуры и ирригации (HAKI), Сарваш, Венгрия; генеральный секретарь NACEE (Сеть центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе)

  25

  ОПТИЧНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ВОДНИХ СЕРЕДОВИЩ
  Петрук В. Г., Кватернюк С. М., Денисюк Ю. М., Вінницький національний технічний університет

  26

  СУЧАСНИЙ СТАН РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  ХДАУ
  Пилипенко Ю.В., Корнієнко В.О., Лобанов І.А., ХДАУ
  Фалей В.Г., ДП «Південний науково-виробничий Агроекологічний центр Інституту агроекології і природокористування
  Довбиш О.Е., Державна екологічна академія Мінекології України

  27

  ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ОСНОВІ ПЛАНІВ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
  Ромащенко Михайло Іванович, д.т.н., академік, професор, Шевченко Анатолій Миколайович, к.с.-г.н., с.н.с., Михайлов Юрій Олексійович, д.т.н., с.н.с., Даниленко Юлія Юріївна, к.т.н., Кунафіна Тетяна В’ячеславівна, Інститут водних проблем і меліорації НААНУ, м.Київ

  28

  СУЧАСНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ЗАПЛАВНИХ ВОДОЙМ ПОНИЗЗЯ ДНІПРА В МЕЖАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Савон Ольга, Ліпісивицький А.А., Херсонський державний аграрний університет

  29

  ГІДРОХІМІЧНІ  ТА ІХТІОПАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  МАЛОГО ВОДОСХОВИЩА  НА р. КРАСНА (БАСЕЙН р. ДНІПРО), РОЗТАШОВАНОГО
  У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  Ситник Ю.М., Інститут  гідробіології НАН України, м. Київ;

  Шевченко О.П., Національний університет біоресурсів  та  природокористування України

  30

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЛИНСКОГО ЗАЛИВА КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
  Стародубцев В.М., Струк В.С., Урбан Б.В., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г.Киев,
  Дремлюга И.М., Днепровское бассейновое управление водных ресурсов, г. Вышгород

  31

  ДИСТАНЦИОННЫЙ И НАЗЕМНЫЙ МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ДЕЛЬТЫ В КАХОВСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
  Стародубцев В.М., Струк В.С., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г.Киев,
  Коваль А.В., ГП «Днепрокосмос» Днепропетровск

  32

  ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ ЧЕРНОГО МОРЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ МНОГОСПЕКТРАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СЪЕМОК (на примере побережья Херсонской области)
  Теременко А. Н., Кудряшов А. И., Лищенко Л. П., Мычак А. Г., ГУ «Научный центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины»

  33

  ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ ОСНОВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ РИБ В УМОВАХ ЗАРЕГУЛЬОВАНОСТІ СТОКУ ДНІПРА
  Фалей В.Г., Інститут агроекології і природокористування НААНУ, м. Київ

  34

  деякі аспекти впливу джерел забруднення на стан водних ресурсів р. інгулець
  Шахман Ірина Олександрівна, Пилипенко Юрій Володимирович, ХДАУ
  Дем’янова Ольга Олегівна, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області

  35

  ІХТІОФАУНА МАЛОЇ ВОДОЙМИ НА р. КРАСНА (БАСЕЙН р. ДНІПРО), РОЗТАШОВАНОЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
  Шевченко П.Г., Митяй І.С., Ротко Ю.М., Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ
  Ситник Ю.М., Інститут гідробіології НАН України

  36

  ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА  НОВОБІЛЯНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА р. БІЛА (БАСЕЙН р. АЙДАР)
  Шевченко П.Г., Митяй І.С., Халтурін М.Б., Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ,
  Ситник Ю.М., Інститут гідробіології НАНУ

  37

  Межгосударственная Днепровская Конвенция в разрезе  Водной Директивы ЕС,  существующей национальной законодательной базы и требований ратифицированных странами бассейна конвенций
  Сандул Вячеслав Андреевич, Председатель Нижнеднепровского общественного бассейнового совета ВЕР «Хортицкий Форум», Депутат   Никопольского городского совета трех созывов, участник Глобал–Форума Рио–92

  НОВОСТИ

  2018.11.21 – Воспитываем экологическую культуру вместе!

  На микс-конференции «Экологическая культура – путь к устойчивому развитию и энергонезависимости Украины» наградили победителей экологических конкурсов и викторин нашего города

  2018.05.17 - Объявлен победитель экологической игры «Думай глобально, действуй локально»

  Все команды проявили себя замечательно, подготовив интересные, эффектные и тщательно продуманные выступления.

  2017.11.06 - Екологічний форум «Мандруємо світом природи» у Херсонському ясла-садочку №5

  Серед важливих проблем сучасності, що турбує людство, особливо виділяються екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою. Ця проблема потребує негайного вирішення.

  2017.11.16-17 - в Херсоне прошел 7й Международный Экологический Форум «Чистый город. Чистая река. Чистая планета».

  Как и для любого комплексного задания, решение проблем экологии должно осуществляться от простого к сложному, в соответствии с едиными принципами.

  2017.11.03-11 - Внимание, экологический конкурс!

  Приглашаем к участию всех желающих!

  © 2019 Международный Экологический Форум «ЧИСТЫЙ ГОРОД. ЧИСТАЯ РЕКА. ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

  Please publish modules in offcanvas position.