Экология агропромышленного комплекса

  Секция 2. Экология агропромышленного комплекса

   

  ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ КРУП’ЯНИМИ КУЛЬТУРАМИ У ПІСЛЯЖНИВНИХ ПОСІВАХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
  Аверчев О.В., Лавренко С.О., ХДАУ

   

  Агроекологічні аспекти вирощування гороху овочевого на півдні України
  Алмашова Виктория Сергеевна, ХДАУ

   

  ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ ЗА УМОВ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ (прогноз вчених)
  Базалій В.В., Домарацький Є.О., Базалій Г.Г., Домарацький О.О., ХДАУ

   

  ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ЦИНКУ В РОСЛИНАХ ХМЕЛЮ
  Борисюк Б.В., Дем’янчук Л.С., Житомирський національний агроекологічний університет

   

  ОЦІНКА НЕОБХІДНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НАТУРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ БЕЗДОГАННОСТІ ТА БЕЗПЕКИ, ПРОФІЛАКТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М'ЯСНИХ ПРОДУКТІВ.
  Бурак В.Г., Деркачук О.Ф., ХДАУ

   

  БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНОЇ СОЇ У РЕЦЕПТУРАХ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
  Бурак В.Г., Сокерчак М.В., ХДАУ

   

  ВИКОРИСТАННЯ ДОБАВОК НАТУРАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ КОМБІНОВАНИХ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ З ПІДВИЩЕНОЮ БІОЛОГІЧНОЮ ЦІННІСТЮ
  Бурак В.Г., Тимошевська Я.О., ХДАУ

   

  НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБКИ ЕКСПРЕС-МЕТОДІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РОСЛИННИХ КОМПОНЕНТІВ БІЛКОВОЇ ПРИРОДИ У М'ЯСОПРОДУКТАХ
  Бурак В.Г., Шкодюк К., ХДАУ

   

  Экологические проблемы и перспективы развития орошения на юге Украины
  Вожегова Р.А., Лавриненко Ю.А., Коковихин С.В., Институт орошаемого земледелия НААНУ

   

  ВПЛИВ КУРСОВОГО ПРИЙОМУ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПЛОДІВ ГАРБУЗА МУСКАТНОГО НА СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДЕЙ
  Войтович П. С., ДЗ «Голопристанська райсанепідемстанція», м. Гола Пристань, Україна
  Семен О. Т., ХДАУ

   

  ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА: ЗНАЧЕННЯ ТА НЕОБХІДНІСТЬ
  Гриник О.І., Інститут агроекології і природокористування НААН України, м.Київ

   

  НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ ЕМІСІЇ АМІАКУ ВІД ПТАХОФЕРМ
  Доскач Т.М., Луцький біотехнічний інститут Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
  Мальований М.С., Одноріг З.С., Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

   

  ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕЛІОРОВАНІ ЛАНДШАФТИ 
  Дудяк Н.В., Грановська Л.М., ХДАУ

   

  НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗРОШЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПО ЗАПОБІГАННЮ ПІДТОПЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
  Задорожний А.І., Васильєв Є.В., ХДАУ
  Український П.А., Кузьменко Я.В., Федерально-регіональний центр аерокосмічного і наземного моніторингу природних ресурсів та об’єктів, НДУ «Белгородський Державний Університет», м. Белгород, Росія

   

  ІНТЕНСИФІКАЦІЯ АГРОВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У ЗОНІ ЗРОШЕННЯ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Коковіхін С.В., Мухіна І.А., ХДАУ

   

  Агроекологічні проблеми збереження родючості ґрунтів в умовах оренди
  Красільнікова Т.М., Інститут агроекології і природокористування НААНУ

   

  НУТ: НОВА КУЛЬТУРА ЗРОШУВАНИХ СІВОЗМІН
  Лавренко С.О., Лавренко Н.М., ХДАУ

   

  УСИЛЕНИЕ ПОЧВОВОДООХРАННЫХ ФУНКЦИЙ АГРОЛАНДШАФТОВ ПРИ БАССЕЙНОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
  Лисецкий Ф.Н., Нарожняя А.Г., Кузьменко Я.В., Григорьева О.И., Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Российская Федерация

   

  INNOVATIVE METHODS FOR TRACEABILITY AS A SUPPORT TO EUROPEAN LEGISLATION ON LABELLING OF PRODUCTS CONTAINING OR DERIVED FROM GMOs
  Elena Maestri, Mariolina Gulli, Alessio Malcevschi and Nelson Marmiroli, Department of Environmental Sciences, University of Parma, ITALY

   

  МЕНЕДЖМЕНТ В АГРОЕКОСИСТЕМАХ
  Мельник П.П., Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ

   

  МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ОЦІНКИ РИЗИКУ В КОМПЛЕКСІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ МЕТОДІВ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАБРУДНЕНИХ ҐРУНТІВ
  Моклячук Т.О., Монарх В.В., Інститут агроекології і природокористування НААНУ, м.Київ

   

  ЭКОАГРОТЕХНОЛОГИЯ СЕМЕННОЙ ЛЮЦЕРНЫ ПРИ ВЕДЕНИИ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
  Носкова Ольга Юрьевна, ХДАУ

   

  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОВЦЕВОДСТВА
  Папакина Н.С., Нежлукченко Н.В., ХГАУ

   

  Комплексное применение препаратов биологически активных веществ в кормлении свиней
  ПентилюкС.И., ХГАУ,
  РядчиковВ.Ф., РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г.Жодино, Республика Беларусь,
  ПентилюкР.С., Одесский государственный экологический университет

   

  ПРОСТОРОВО-ЧАСОВЕ МОДЕЛЮВАН-НЯ ПОКАЗНИКІВ ГІДРОГЕОЛОГО–МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ РИСОВИХ СИСТЕМ КРАСНОЗНАМ’ЯНСЬКОГО ЗРОШУВАНОГО МАСИВУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДЗЗ, ГІС ТА НЕЙРОТЕХНОЛОГІЙ
  Пічура В.І., Войтенко Ю.В., ХДАУ
  Марущак Г.М., Інституту рису НААН України, м. Скадовськ, Україна

   

  Использование влажных кормовых смесей в кормлении животных
  РядчиковВ.Ф., РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству», г.Жодино, Республика Беларусь
  ПентилюкС.И., Херсонский государственный аграрный университет
  ПентилюкР.С., Одесский государственный экологический университет

   

  МОНІТОРИНГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ФОНОВОГО МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО СКЛАДУ ҐРУНТІВ РІЗНОЇ БУФЕРНОЇ ЗДАТНОСТІ
  Самохвалова В.Л., Лучникова Є.В., Фатєєв А.І., Лазебна М.Є., ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», м. Харків, Україна

   

  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЫКВЫ МУСКАТНОЙ И ПРИМЕНЕНИЕ ЕЕ В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ
  Семен О.Т., ХГАУ

   

  ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НА ПОСІВАХ РІПАКУ ОЗИМОГО СОРТУ СТІЛУЦА
  Томашов С.В., Інститут сільського господарства Криму НААНУ

   

  ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ГОРОХУ ОВОЧЕВОГО
  Федорчук М. І., Онищенко С.О., Алмашова В. С., ХДАУ

   

  Genomic versus Konventional Selection of Dairy Bulls
  Dr. Dr.h.c. Henning Willeke, University of Applied Sciences Weihenstephan-Triesdorf

   

  ПЕРЕДУМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ У АПК
  Чеверда Павло Володимирович, ВГО «Еколого–аудиторська Палата України»

   

  Вплив якості грунтів на результати вирощування рибопосадкового матеріалу для зариблення Нижнього Дніпра
  Шевченко Віктор Юрійович, Незнамов Сергій Олександрович, ХДАУ

   

  ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ
  Урсуленко Алексей Анатольевич, частный предприниматель

   

  НОВОСТИ

  2018.11.21 – Воспитываем экологическую культуру вместе!

  На микс-конференции «Экологическая культура – путь к устойчивому развитию и энергонезависимости Украины» наградили победителей экологических конкурсов и викторин нашего города

  2018.05.17 - Объявлен победитель экологической игры «Думай глобально, действуй локально»

  Все команды проявили себя замечательно, подготовив интересные, эффектные и тщательно продуманные выступления.

  2017.11.06 - Екологічний форум «Мандруємо світом природи» у Херсонському ясла-садочку №5

  Серед важливих проблем сучасності, що турбує людство, особливо виділяються екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою. Ця проблема потребує негайного вирішення.

  2017.11.16-17 - в Херсоне прошел 7й Международный Экологический Форум «Чистый город. Чистая река. Чистая планета».

  Как и для любого комплексного задания, решение проблем экологии должно осуществляться от простого к сложному, в соответствии с едиными принципами.

  2017.11.03-11 - Внимание, экологический конкурс!

  Приглашаем к участию всех желающих!

  © 2019 Международный Экологический Форум «ЧИСТЫЙ ГОРОД. ЧИСТАЯ РЕКА. ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА»

  Please publish modules in offcanvas position.